یخچال خشک ویترینی
فریزر 2متری 2درب
یخچال بستنی با نمای MDF
فریزر با روی میز کار
یخچال دو درب ایستاده
یخچال خشک ویترینی
فریزر با رویه میز کار