گرمخانه خشک دو درب دارای 6طبقه
گرمخانه غذا اتوماتیک
گرمخانه تک درب گازی تمام استیل
گرمخانه دو درب ایستاده دارای 8 طبقه تمام استیل
گرمخانه مرطوب

گریل صنعتی رو میزی کلیک کنید  و خرید خود را انجام دهید

 

خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی