فر پیتزا ریلی اتوماتیک
فر پیتزا 18 بشقاب تمام اتوماتیک
فر پیتزا ساده طرح لینکن
فر پیتزا ریلی دو طبقه

خرید فر زاپاتا کلیک کنید.