سرخ کن تک سبد رو میزی برقی
سرخ کن رو میزی دو سبد برقی
سرخ کن سیب زمینی رو میزی 2سبد
سرخ کن سیب زمینی 2سبد خارجی
سرخ کن سیب زمینی دارای سه بنماری

خرید سینک و وان صنعتی کلیک کنید