تاپینگ سرد و گرم

 گروه صنعتی تیام تولید کننده تجهیزات و دستگاه های آماده سازی جهت تجهیز آشپزخانه های صنعتی و تجهیز رستوران ها و هتل ها و بیمارستان ها و موسسات 

 
تاپینگ پیتزا دارای نما تمام استیل
تاپینگ پیتزا طرح ایتالیایی تمام استیل
تاپینگ پیتزا طرح ایتالیایی تمام استیل
تاپینگ پیتزا دارای نما تمام استیل
تاپینگ سرد دارای نما
تاپینگ پیتزا دارای فریزر
تاپینگ ساده تمام استیل
خط کامل سلف سرویس
خط سلف سرویس
خط سلف دارای تاپینگ گرم و سرد
تاپینگ ساده تمام استیل
خط سلف سرویس
تاپینگ پیتزا
تاپینگ پیتزا و ساندویچ
تاپینگ پیتزا و ساندویچ

خرید ترولی کلیک کنید\

خرید تجهیزات آشپزخانه صنعتی