کباب پز 2متری دهنه 60 تمام استیل
کباب پز تابشی تمام اتوماتیک
کباب پز اتوماتیک بدونه دود
کباب پز اتو ماتیک در ظرفیت های پخت مختلف
کباب پز ایستاده تمام استیل