اجاق صنعتی

 گروه صنعتی تیام تولید کننده تجهیزات و دستگاه های آماده سازی جهت تجهیز آشپزخانه های صنعتی و تجهیز رستوران ها و هتل ها و بیمارستان ها و موسسات 

 
اجاق پلو پز
اجاق 4 شعله فر دار تمام استیل
اجاق 3شعله رو میزی تمام استیل
اجاق 4شعله فر دار
اجاق 4شعله فر دار
اجاق 2متری دهنه 60
اجاق 6 شعله فر دار
اجاق 6 شعله ساده
اجاق 6 شعله خطی دارای طبقه
اجاق 4شعله خطی دارای طبقه
اجاق 4شعله فر دار
اجاق 4شعله رومیزی استیل
اجاق 4شعله دارای فر
اجاق چهار شعله