دستگاه آماده سازی

  •  گروه صنعتی تیام تولید کننده تجهیزات و دستگاه های آماده سازی جهت تجهیزات آشپزخانه های صنعتی و تجهیز رستوران ها و هتل ها و بیمارستان ها و موسسات 

چرخ گوشت چکا 32
شبکه ابرو استیل
خرد کن سیب زمینی بزرگ
استخوان بر رو میزی
چرخ گوشت صنعتی رو میزی
خمیر گیر سایز بزرگ
رولر خمیر
آب هویچ گیر صنعتی
سیخ شور اتوماتیک
استخوان بر
خمیر پهن کن خارجی
دستگاه یخ ساز 50کیلیویی
چرخ گوشت صنعتی ایستاده سایز 32
پاتیل خیساندن برنج تمام استیل
همزن سایز بزرگ رو میزی
جا سیخی متحرک تمام استیل
جا سیخی متحرک تمام استیل
پوست کن سیب زمینی
خمیر گیر در سایز های متنوع
خرد کن رومیزی سوئدی
چرخ گوشت صنعتی
کاتر مرغ رو میزی
همبرگر زن دستی رو میزی
کالباس بر
کباب زن اتوماتیک